De voorwaarden,

Afspraken:

De voorwaarden zijn zeer eenvoudig eigenlijk.

De basis is afspraak is afspraak.

In principe houden wij en u ons aan onze afspraken en deals.

Wij bespreken de afmetingen van het dak, wat de wensen en werkzaamheden zullen zijn en tegen welke prijs deze worden uitgevoerd.

Het kan altijd voor komen dat er meer werk aan het dak zit dan door opdrachtgever en uitvoerder in redelijkheid voorzien. 

Hiervoor kunnen wij het meerwerk mee berekenen in de faktuur. Echter zullen wij dit meerwerk en de kosten hiervan altijd met de opdrachtgever bespreken tijdens en of na het werk.


Offertes,

In principe zijn offertes en het opnemen van werk kostenloos. Echter is het pas kostenloos wanneer wij daadwerkelijk de klus gaan uitvoeren. Wij maken op uw verzoek uren vrij om uw klus op te nemen en te berekenen. De kosten voor het bekijken van uw dak en het maken van een offerte kost in beginsel €75,- exclusief btw.  Moeten wij extra uren maken dan brengen wij deze uren ook in rekening á €45,- exclusief btw (ons basis dakwerk zzp tarief)


Betaling:

Fakturen zien wij graag direct na oplevering of indien dat niet direct mogelijk is, uiterlijk binnen 1 werkweek per bankoverschrijving betaald. De faktuur mag in enkele gevallen ook á contant worden betaald. 

Wij kunnen vragen om een voorschotbetaling, cq garantie indien het werk groot of omvangrijk is. Wij moeten ook onze leveranciers direct en vaak vooraf betalen voor onze bestellingen en vragen hiervoor uw begrip.

Als er een akkoord is, de offerte is geaccepteerd en de klus is aangenomen worden er op korte termijn de materialen besteld. Indien na de bestelling en levering geannuleerd wordt kunnen er kosten ontstaan aan de leveranciers of opslag van de materialen die voor opdrachtgever zijn besteld. Deze kosten kunnen in rekening worden gebracht bij opdrachtgever. De kosten voor dakinspectie en offerte kunnen ook in rekening worden gebracht bij annulering van de klus.

Wij spreken een uitvoerdatum of werk aanvangsdatum met u af en de voor ons gangbare starttijd. Wij kunnen niet garanderen dat de geplande datum altijd behaald zal worden.

Indien de afgesproken datum niet haalbaar is nemen wij zo snel mogelijk, of vanaf het moment dat dit ons duidelijk is contact met u op voor een nieuwe planning op een zo kort mogelijke termijn.

Wij mogen er vanuit gaan dat u hiervoor enige begrip zal hebben. Bij ernstige lekkages waarvoor wij een werk hebben aangenomen zullen wij proberen maatregelen te treffen zodat u niet extra lang schade zal oplopen door de lekkage of in ieder geval minder schade zal oplopen.

Garantie:

Wij gebruiken altijd een A kwaliteit bitumen materiaal passend bij uw situatie of de ligging van het dak.

 

Wij zijn verplicht uw dak op de best mogelijke manier te bedekken met superieure kwaliteit dakbedekkingen en duurzaam waterdicht te maken. Indien er binnen de garantietermijn toch een lekkage mocht ontstaan bent u als opdrachtgever verplicht ons onmiddellijk in kennis te stellen. Bij onzorgvuldig gebruik, plaatsen van materialen op het dak of wijzigingen aan het dak of de dakbedekking vervalt de garantie. Hemelwaterafvoeren dienen vrij te worden gehouden van vuil zoals bladafval, mos enzovoorts. Met enige regelmaat moet de vervuiling voorzichtig worden verwijderd. Er mag niet onnodig op de dakbedekking worden gelopen en absoluut niet in de wintermaanden als het dak bevroren is belopen worden.